Politechnika Gdańska

Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość
Al. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk.