E-learning

Zajęcia prowadzone przez CNMiKnO są wspomagane kursami założonymi na platformie Moodle

Zachęcamy również do korzystania z otwartego kursu eMateriały do laboratorium: symulacje na automatach komórkowych w Matlabie - teoria i praktyka

Uruchomiliśmy blended-learningowe szkolenie z MATLABa skierowane do pracowników CNMiKnO. Tradycyjne zajęcia wzbogacone są równolegle kursem na platformie Moodle.

Wszystkim zainteresowanym polecamy następujące zasoby:

Oferujemy materiały edukacyjne z matematyki dla studentów zagranicznych oraz kierunków anglojęzycznych portal Mathematics.

Dbając o matematyczną edukację przyszłych studentów, CNMiKnO prowadzi także kółko matematyczne i kursy przygotowujące do matury z wykorzystaniem platformy Moodle: 

kółko matematyczne

kurs maturalny


moodle
Zapraszamy
na uczelnianą platformę
Moodle

Politechnika Gdańska

Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość
Al. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk.